zutocubi-kakadu

Naziv
Žutoćubi kakadu (Cacatua galerita)

Podneblje
istok i jugoistok Australije, Tasmanija, Novi Zeland

Stanište
šume, obodi šuma i planinski predeli do visine 2400 m

Opis

Žive u parovima ili malim grupama do 30 ptica, a u grupama od nekoliko stotina kada su van sezone parenja. Dan provode u oblastima u kojima se hrane. Na terenu su veoma oprezni, uvek neka jedinka stražari dok se ostale ptice hrane. U krošnje drveća se vraćaju u predvečerje. Lete prilično brzo, a let je propraćen pozivima i oštrim zviždanjem. Hrane se semenjem, voćem, bobicama, pupoljcima, cvetovima, insektima i njihovim larvama. U potrazi za hranom često posećuju oblasti u kojima žive ljudi. Obično se gnezde u šupljinama na visokim stablima pored vodotokova, povremeno i u pukotinama na liticama. Ženka položi 2 do 3 jaja. Inkubacija traje oko 30 dana. Mladi operjaju sa oko 10 nedelja.