Velika-usara

Naziv
Velika Ušara (Bubo bubo)

Podneblje
Evropa i Azija izuzev severnih predela

Stanište
guste šume, klanci, ruševine, klisure, litice, pustinje

Životni vek
28-37 godina

CITES
Appendix II

Opis

Velike ušare su najveće i najsnažnije noćne grabljivice. Gnezda ovih ptica primećena su ćak i na nadmorskoj visini od 4500 metara. Stanarice. Love od ranog sumraka. Napadaju i druge ptice grabljivice, ćak i one koje su krupnije od njih. Gnezde se od marta do maja, jedanput godišnje. Ženka polaže 2-4 jaja i leži na njima 34-37 dana. Mladi napuštaju gnezdo nakon dva meseca. Oćne jabućice sova su veoma velike, ali nisu pokretne. Sove, međutim, mogu da okreću celu glavu pod uglom od 180 stepeni, tako da imaju odličan pregled terena.