antilopa beo zoo

Naziv
Eland Antilopa (Taurotragus oryx)

Podneblje
istočni i južni deo Afrike

Stanište
šume, savane, pašnjaci, polupustinje

Opis

Način života: formiraju krda koja broje 10–70 članova, ali, u vreme migracija i velikih suša, krdo može biti i tri puta veće; aktivne su ujutru i u kasno popodne; najtopliji deo dana provode odmarajući se u senci. Ishrana: trava, lišće, voće, izdanci, kora drveta. Visina: 150–180 centimetara (greben). Težina: 450–950 kilograma. Razmnožavanje: u vreme parenja česte su borbe mužjaka; graviditet traje 250–270 dana; ženka rađa jedno mlado, koje sisa do šest meseci, a ostaje uz majku dok ne navrši prvu godinu. Životni vek: do 25 godina. Spadaju u najkrupnije antilope. Na kratke staze, razvijaju brzinu od 70 kilometara na sat.