DORKAS GAZELA

Naziv
Dorkas Gazela (Gazella dorcas)

Podneblje
sever Afrike i Izrael

Stanište
obodi pustinja, savane

Opis

Način života: živi uglavnom u parovima, a u naročito pogodnim uslovima (obilje vode i vegetacije) formira stada od jednog mužjaka i nekoliko ženki sa mladima; aktivna je pretežno noću. Ishrana: korenje, žbunje, lišće. Dužina: do 1m. Visina (u leđima): do 60 cm. Razmnožavanje: posle 6 meseci trudnoće, rađa jedno mlado (ređe dvoje) i doji ga 3 meseca. Životni vek: preko 10 godina, u veštačkim uslovima. Ova gazela može da provede ceo život a da ne pije vodu – svu potrebnu tećnost nalazi u biljkama kojima se hrani.