srebrnoobrazi-kljunorog

Naziv
Srebrnoobrazi kljunorog (Bicanistes brevis)

Podneblje
istok i jug Afrike

Stanište
četinarske šume

Opis

Velike su ptice, sa dužinom tela od 75 do 80 cm. Imaju veliku izraslinu na kljunu. Kod ženki je manji taj rožnati deo kljuna i imaju crvenkastu kožu oko očiju. Obično žive u parovima, a ponekad borave u jatima stotina jedinki. Hrane se voćem, insekatima, malim pticama, glodarima, gmizavcima i malim stonogama. Razmnožavaju se u proleće. Ženka polaže 1-3 bela jaja, a inkubacija traje 40 dana. Mladi ostaju sa oba roditelja još oko 80 dana.