gornji bazen

Naziv
Gornji bazen (Cygnus melancoryphus)

Podneblje
jug Južne Amerike

Stanište
reke, jezera, bare i močvare

CITES
Appendix II

Opis

Način života: gnezda pravi od opalog perja, grančica i lišća; veoma je druželjubiv izuzev u vreme parenja kada je u stanju da bude krajnje agresivan; tokom zime (po kalendaru koji važi za južnu hemisferu) migrira u Brazil i Paragvaj. Ishrana: bilje i insekti koje nalazi u vodi. Dužina: do 140 centimetara (mužjak). Raspon krila: do 170 centimetara. Težina: do 7 kg. Razmnožavanje: ženka polaže 4 – 6 jaja; o mladima se brinu oba roditelja. Životni vek: do 20 godina. Pored crnovratog labuda tu se nalaze i magelanove guske, nilske utve, karolinke i mandarinke.