papagaj-patagonac-beo-zoo-vrt 2

Naziv
Patagonac papagaj – Patagonac (Cyanoliseus patagonus)

Porodica
Psittacidae

Podneblje
Argentina, Čile, Urugvaj

Stanište
šume, oblasti obrasle niskim rastinjem, savane, polja

Životni vek
oko 12 godina

CITES
Appendix II

Opis

Delimične selice. Van sezone gnežđenja žive u jatima koja čini do 40 članova. Gnezde se u kolonijama, od decembra do marta. Ženka polaže 2-4 jaja, na kojima leži 24-26 dana. Oba roditelja se brinu o mladima, koji se osamostale posle dva meseca.