Belogrli-varan

Naziv
Belogrli Varan (Varanus albigularis)

Podneblje
jug Afrike

Stanište
savane, predeli obrasli niskom vegetacijom, obale reka

Životni vek
preko 10 godina

Opis

Najkrupniji su među afričkim gušterima, a drugi po dužini (nilski varani su duži, ali i lakši od belogrlih). Kopaju rupe u zemlji i kriju se ispod kamenja. Često prisvajaju jame koje su iskopale druge životinje. Brzo se kreću i dobri su penjači. Imaju veoma jak ugriz. U lovu, kao i u međusobnoj borbi, koriste se repom kojim zadaju snažne udarce. Ženka polaže 20-60 jaja. Inkubacija traje 116-180 dana.