zutoceli-amazonac

Naziv
Žutočeli amazonac (Amazona ochrocephala)

Podneblje
srednji i zapadni delovi Južne Amerike

Stanište
tereni sa drvećem u suvim i sparnim tropskim zonama, savane, predeli sa visokim žbunjem

Opis

Kreću se u parovima, uglavnom manjim, ali i većim grupama koje mogu brojati do 250 ptica u jatu. Visoko drveće im je najomiljenije, gde i provode veći deo dana. U rane jutarnje sate se mogu uočiti na obalama manjih reka gde dolaze na kupanje. Ponekad odlaze na plantaže kafe gde inače nisu poželjni zbog štete koju prouzrokuju. Hrane se semenjem, raznim voćem, i pupoljcima. & Plavočeli Amazonac (Amazona aestiva) Podneblje: jugozapad Matu Grosa, Brazil, sever i istok Bolivije, Paragvaj i sever Argentine Stanište: šume, palmini šumarci, otvorene savane sa niskim rastinjem Tekst: Žive u parovima ili malim grupama. Odmaraju u vrhovima krpšnji, vrlo su mirni, nisu stidljivi i može im se bliže prići. Ako se uznemire ispuštaju piskav glas i daleko odleću. Sezonske migracije su dosta česte u zavisnosti od količine hrane koju mogu pronaći. Ishranu im sačinjavaju semenje, voće, bobice, orasi, cvetovi i pupoljci.