srebrna-lisica

Naziv
Srebrna lisica(Vulpes vulpes fulva)

Podneblje
Severna Amerika

Stanište
šume, planine, tundre

Opis

Način života: van sezone razmnožavanja najčešće žive pojedinačno; sposobne su da se popnu na drvo; ova podvrsta nastala je ukrštanjem riđe lisice i severnoameričke sive lisice. Ishrana: zečevi, ptice, insekti, bobice. Dužina: 90–110 centimetara (sa repom). Težina: do 7 kilograma. Razmnožavanje: graviditet traje preko 50 dana; ženka rađa 4–8 mladih; progledaju posle dve nedelje, sisaju mesec dana a potpuno se osamostale sa tri-četiri meseca. Životni vek: do 14 godina. Zbog atraktivnog krzna, preti im opasnost od izlovljavanja.