africki lav

Naziv
Afrički lav (Panthera leo)

Podneblje
centralni i južni deo Afrike

Stanište
savane, močvare, polupustinje

Opis

Način života: čopor čine jedan ili više odraslih mužjaka, nekoliko ženki i njihovi mladi; love u grupama; nekoliko članova potera žrtvu ka ostalima, koji čekaju u zasedi; lovinu napadaju tek kad im priđe bliže od 30 metara; iako glavnu ulogu u lovu imaju lavice, odrasli mužjaci hrane se pre njih. Ishrana: zebre, antilope, gazele. Dužina: 240–350 centimetara (sa repom). Težina: 120–250 kilograma. Razmnožavanje: graviditet traje oko tri i po meseca; da bi ženka ostala gravidna, potrebno je da se pari oko 2000 puta; rađa 2–6 mladih, koji progledaju posle dve nedelje, a osamostale se po isteku prve godine života; čim postanu polno zreli, mladi mužjaci bivaju proterani iz čopora; kada dovoljno ojačaju, borbom oteraju predvodnika neke druge grupe i zauzmu njegovo mesto; ženke nikada ne prelaze iz jednog čopora u drugi. Životni vek: u divljini do 18 godina, u veštačkim uslovima do 25. Lava, zbog raskošne grive, često nazivaju carem životinja.