veliki kazuar

Naziv
Veliki kazuar – Dvoresi kazuar (Casuarius casuarius)

Porodica
Casuariidae

Podneblje
Nova Gvineja, severoistočni deo Australije

Stanište
tropske šume, močvare, rečne doline

Životni vek
oko 60 godina

CITES
Appendix II

Opis

Trčeći, čak i ako nailaze na prepreke, u stanju su da dostignu brzinu od četrdeset pet kilometara na sat. Dok se provlače kroz gusto rastinje, koštani izraštaj na glavi i čvrsto perje na rubovima krila štite ih od povreda. Stanarice žive pojedinačno. Najaktivniji su u rano jutro i u predvečerje. Kad se nađu u opasnosti beže, ili se brane udarcima nogu koje su naoružane dugačkim kandžama nalik na bodeže. Sezona razmnožavanja traje od početka jula do kraja septembra. Ženka se pari sa više mužjaka i svakom od njih prepušta po jedno leglo sa najviše osam jaja. Mužjak leži na jajima oko mesec i po, a zatim se brine o mladima sve dok ne navrše devet meseci.