Patuljasta-vidra

Naziv
Patuljasta vidra (Aonyx cinerea)

Podneblje
veći deo Južne Azije

Stanište
tropske kišne šume, predeli bogati vodom

Opis

Način života: okupljaju se u grupe od najviše 12 članova, pri čemu se formiraju parovi koje karakteriše snažna unutrašnja povezanost. Ishrana: mekušci, rakovi, žabe… Zanimljivo je da riba ne predstavlja značajnu stavku u njihovoj ishrani. Dužina: telo do 60 centimetara, rep do 35 centimetara. Težina: do 5 kilograma. Razmnožavanje: trudnoća traje oko 60 dana, nakon čega se rađa 1-6 mladih (tipično: dvoje) o kojima se brinu oba roditelja. Životni vek: oko 15 godina.