Papagajski-golub-beo-zoo-vrt 2

Naziv
Papagajski golub (Treron waalia)

Podneblje
Podsaharski deo Afrike

Stanište
Šumovite doline i šumovite savane

 

Opis

Gnezde se u rašljastom drveću. Gnezda su napravljena u obliku relativno slabe platforme. Mužjaci prikupljaju grančice, a uredjuju ih ženke. Gnezde se tokom čitave godine, ali najčešće leti. Leglo se sastoji od jednog do dva jaja, inkubacija traje 13-14 dana. Mladi napuštaju gnezdo sa oko 12 dana starosti.