magelanova-guska

Naziv
Magelanova Guska (Chloephaga picta)

Podneblje
Folklandska ostrva, centralni deo Argentine

Stanište
oblasti obrasle travom, obalske močvare

Opis

Selice. Žive u velikim jatima. Skupljaju se na mestima na kojima tokom većeg dela godine nalaze dovoljno hrane. U sezoni razmnožavanja formiraju parove i svaki par brani svoju teritoriju. Gnezde se jedanput godišnje, u aprilu ili maju. Ženka polaže 4-6 jaja, na kojima leži do mesec dana. Mužjak za to vreme stražari. Mladi se osamostale dva meseca po izleganju. Životni vek je preko 20 godina.