eklektus

Naziv
Eklektus (Eclectus roratus)

Podneblje
Solomonska ostrva, Bizmark i Admiralski arhipelag

Stanište
šume, savane sa izolovanim stablima i mangrovima, područjima sa visokom i srednjom vegetacijom

Opis

Veoma retko formiraju grupe od nekoliko ptica, uglavnom se mogu videti kako lete u paru, ili pojedinačno. Teško ih je otkriti pogledom jer crveno-plavo perje pruža idealnu kamuflažu u tamnoj unutrašnjosti krošnji drveća. Stidljivi su i na oprezu, ako se ometaju, oni se glasno oglašavaju piskavim glasom i lete u krug. U jutarnjim časovima napuštaju stabla u potrazi za hranom a na stabla se vraćaju popodne. Hrane se voćem, orasima, pupoljcima, cvetovima i semenjem. Povremeno se hrane u kukuruznim poljima. Gnezde se uglavnom visoko na drveću ili u suvim stablima palmi, uglavnom na ivici šume. Ženka položi 2 jaja. Dok leži na njima, mužjak joj donosi hranu.