CRNOGLAVI PAPAGAJ

Naziv
Crnoglavi Papagaj (Pionites melanocephala)

Podneblje
Brazil, sever Bolivije, Kolumbija, Ekvador, Francuska Gvajana, Gijana, Peru, Surinam i Venecuela

Stanište
šume i šumovita staništa u amazonskom basenu, severno od reke Amazon i zapadno od reke Ucaiali u Brazilu

Opis

Najčešće žive u parovima i malim bučnim jatima koja mogu brojati od 10 do 30 jedinki. Hrane se uglavnom cvetovima, pulpom i semenjem, a ponekad insektima. Dužina tela odraslih je 23 cm a težina od 130 do 170 g.