EVROPSKI JELEN beo zoo

Naziv
Evropski jelen (Cervus elaphus hippelaphus)

Podneblje
Evropa, izuzev severnih predela

Stanište
šume, čestari, pašnjaci, močvare

Opis

Način života: ženke i mladi formiraju krda, a mužjaci manje grupe; najaktivniji su u sumrak; u doba parenja mužjaci se međusobno bore, trudeći se da osvoje što više košuta; njihovim dvobojima prethodi snažna rika. Ishrana: trava, lišće, žir i drugi plodovi, kora drveta. Visina: 120–135 centimetara (greben). Težina: do 300 kilograma. Razmnožavanje: pare se od avgusta do oktobra; u maju ili junu sledeće godine, ženka rađa do dva mlada, koji sisaju 3–4 meseca, a potpuno se osamostale po isteku prve godine života. Životni vek: u divljini oko 20 godina, u veštačkim uslovima do 30. Rogovi evropskog jelena mogu biti dugi do 120 centimetara.