Опис

Афричке домаће овце, интересантне су по томе што уместо руна имају кратку оштру длаку, добро подносе зиму, а претпоставља се да им видно поље има опсег преко 270 степани.