sumska-sova

Opis

Šumska sova (Strix aluco) je vrsta ptica koja pripada redu sova (Strigiformes) i porodici pravih sova (Strigidae). Pripada srednje velikim sovama, telo je dužine od 40 do 46 cm, a raspon krila od 90 do 105 cm. Ova sova je smeđeg ili sivog perja i lovi plen uglavnom noću. Ima krupne crne oči i nema ušne ćube. Šumska sova je stanarica i uglavnom naseljava stare lišćarske i mešovite šume, ali i ljudska naselja i parkove.