siva-caplja-beo-zoo-vrt

Naziv
Siva čaplja (Ardea cinerea)

Porodica
Ardeidae

Podneblje
Evropa, Mediteran, veći deo Afrike, Azija do Japana

Stanište
močvare, priobalje jezera, reka i velikih bara

Životni vek
preko 25 godina

Opis

Delimične selice. Žive u jatima. Mužjaci brane teritoriju u vreme parenja. Gnezde se jedanput godišnje, od februara do septembra. Ženka polaže 3-5 jaja, na kojima oba roditelja, na smenu, leže mesec dana. Zajedno se staraju o mladima, koji se potpuno osamostale posle dva meseca. Zahvaljujući snažnom kljunu i hitrini, siva čaplja, pored riba i žaba, lako lovi i manje sisare, ptice i zmije.