vetruška-beo-zoo-vrt

Naziv
Vetruška (Falco vespertinus)

Porodica
Falconidae

Podneblje
Evropa

Stanište
svetle šume, stepe, okolina naselja

Opis

Način života: stanarice; žive u grupama; gnezde se od maja do juna, ponekad u kolonijama sa više od deset gnezda; Ishrana: insekti, sitni sisari i ptice. Dužina: do 30 centimetra. Raspon krila: do 65 centimetra. Težina: do 150 grama. Razmnožavanje: ženka polaže 2-5 jaja o kojima brinu, podjednako, i ona i mužjak; ptići postaju samostalni kad navrše 28 dana. Životni vek: oko 15 godina. Parenjima prethode ritualni letovi, tokom kojih mužjaci kruže uz kliktanje.