SIBIRSKI KOZOROG

Naziv
Sibirski kozorog (Capra sibirica)

Podneblje
centralni deo Azije

Stanište
litice, kamenjari, pašnjaci

Opis

Način života: formiraju porodična stada, u okviru kojih se majke sa mladima izdvajaju u posebnu grupu; aktivni su tokom dana; borave na nadmorskim visinama do 5000 metara; u zimskom periodu spuštaju se u niže predele; spretno skaću i penju se po kamenjarima i strmim stenama. Ishrana: trava, lišće, izdanci, kora drveta. Visina: 67–110 centimetara (greben). Težina: 50–100 kilograma. Razmnožavanje: polno sazrevaju krajem druge godine života; graviditet traje 155–180 dana; ženka rađa do dva mlada. Životni vek: oko 16 godina.