SEDLASTI FAZAN beo zoo vrt

Naziv
Sedlasti fazan (Lophura snjinhoei)

Porodica
Phasianidae

Podneblje
Tajvan

Stanište
šume do 2300 m nadmorske visine

Opis

Način života: živi u jatima, ređe u parovima ili zajednicama koje se sastoje od dve ženke i jednog mužjaka. Ishrana: semenje, voće, isekti. Dužina: do 60 centimetara. Težina: do 1 kg. Razmnožavanje: ženka polaže 2 – 6 jaja; inkubacija traje 25- 28 dana. Životni vek: oko 15 godina. Nalazi se na listi CITES l – izrazito je ugrožena životinjska vrsta.