ridja-lunja-beo-zoo-vrt

Naziv
Riđa lunja (Milvus milvus)

Podneblje
veći deo Evrope, severozapad Afrike

Stanište
šume, žbunje, kamenjari

Opis

Način života: gnezda pravi na drveću; evropske ptice zimuju u Africi; lovi uglavnom danju; delimični je lešinar. Ishrana: mali glodari, vodozemci, jaja i mladunci drugih ptica, insekti. Dužina: do 70 cm. Raspon krila: preko 1,9 m. Težina: do 1,2 kg. Razmnožavanje: ženka polaže do 3 jaja; inkubacija traje do 30 dana. Životni vek: preko 15 godina. Viliem Šekspir je jednom prilikom London opisao kao grad “lunja i vrana”. U njegovo vreme, lunja je smatrana štetočinom, pa je čak bila ucenjena – donosilac mrtve ptice dobijao bi od lokalnih vlasti novčanu nagradu. Danas, na žalost, čovek je prinuđen da se stara o očuvanju ove vrste.