ORAO BRADAN

Opis

Orao bradan (Gypaetus barbatus) je dug do 113 cm, raspon krila mu je do 270 cm, a ženka je nešto veća. Glava duga, spreda spljoštena, sa ravnim kljunom, koji je na kraju naglo savijen. Nozdrve su obrasle čekinjama, koje izgledaju kao brada, po čemu je i dobio svoje ime. Noge su do prstiju obrasle perjem. Leđa su crnkasta dok je donja strana tela žućkasta. Lovi stoku i divokoze i to tako što ih bije krilima dok leti i nagoni u provaliju. Kada ulovi kornjaču, sa visine je baci na kamen da bi joj pukao oklop. Hrani se i lešinama i kostima uginulih životinja.