NEPLASKI FAZAN beo zoo

Naziv
Nepalski fazan (Lophura leucomelanos)

Porodica
Phasianidae

Podneblje
Bangladeš, Butan, Kina, Indija, Mjanmar, Nepal, Pakistan

Stanište
kišne šume

Opis

Način života: gnezda pravi na drveću i u žbunju; živi uglavnom u parovima. Ishrana: pupoljci, semenje, sitno voće, insekti. Dužina: do 75 centimetara. Težina: do 1 kg. Razmnožavanje: ženka polaže 6 – 9 jaja; inkubacija traje oko 22 dana. Životni vek: oko 15 godina. Pokušano je sa naseljavanjem nepalskog fazana na teritoriji Havaja. Ispostavilo se da je ova ptica veoma invazivna – ne samo da se brzo razmnožava i proširuje svoju teritoriju već doprinosi rasejavanju mnogih biljnih vrsta.