nandu-beo-zoo-vrt

Naziv
Nandu (Rhea americana)

Podneblje
Južna Amerika

Stanište
pampasi, travnati predeli blizu reka i močvara

Životni vek
oko 50 godina

CITES
Appendix II

Opis

Stanarice. Tokom sezone parenja žive u jatima koja čine mužjak i pet-šest ženki, a potom se okupljaju u veće grupe. Stariji mužjaci se povlače iz jata I žive usamljenički. Ovo su najveće američke ptice. Od neprijatelja se spasavaju tako što beže ili nalaze pogodan zaklon. Ako su dovoljno veliki, sukobljavaju se sa napadačem pokazujući veliku srčanost. Mužjak priprema gnezdo u koje nekoliko ženki polaže najčešće 12-30 jaja, ali se dešavalo da u gnezdu bude i 60 jaja. Inkubacija traje 38-42 dana. Na jajima leži isključivo mužjak. Po izleganju, on se brine o mladima najmanje šest nedelja. Ove ptice mogu da trče brže od šezdeset kilometara na sat. Nandu je najbliži nojev srodnik.