musang-cibetka

Opis

Musang cibetka (Paradoxurus hermaphroditus) spada u dobre penjače. Većinu vremena provode na drveću. Oštre kandže koje mogu uvlačiti koriste za hvatanje debala i grana, a u održavanju ravnoteže pomažu im dugi repovi. Noćne su životinje, a po danu spavaju u dupljama u stablima, ili jamama u tlu. Svaštojedi su, vrlo su spretni lovci koji se prišunjaju plenu, ili napadaju iz zaklona. Hrane se malim kičmenjacima, insektima, crvima, ptičjim jajima, ali jedu i biljnu hranu, kao voće i orahe. Nakon graviditeta koji traje 70 dana, ženka rađa do troje mladih. Životni vek je 10-15 godina.