merkat-beogradski-zoo-vrt

Naziv
Merkat (Suricata suricatta)

Porodica
Herpestidae

Podneblje
jug Afrike

Stanište
šume, žbunje

Opis

Način života: aktivan je danju, dobro se penje po drveću; izrazito je društven – dominatan par oko sebe okuplja grupu od 10 do 50 članova; kada se grupa nalazi na otvorenom prostoru, jedan član uvek drži stražu spreman da piskom upozori na opasnost; kopa duboke rupe u zemlji i gradi veoma složene sisteme tunela. Ishrana: voće, bobice, zrnevlje, sitni glodari, insekti i larve. Dužina: do 40 centimetara (sa repom). Težina: do 1 kg. Razmnožavanje: ženka rađa 2 – 5 mladih, nakon 80 dana trudnoće. Životni vek: do 15 godina, u veštačkim uslovima.