mala-usara-beo-zoo

Opis

Mala ušara (Asio otus) je sova iz porodice pravih sova (Strigidae). Česta je u naseljenim i poljoprivrednim područjima. Male ušare su sove srednje veličine. Ženke su generalno krupnije od mužjaka, sa 260 do 435 g težine i 27 – 40 cm dužine u odnosu na mužjake koji su teški 220-305 g i dugački 35 – 37,5 cm. Imaju dugačka, zaobljena krila i dug rep. Raspon krila kod odraslih jedinki kreće se od 90 d0 100 cm. Naseljavaju staništa sa gustom vegetacijom do 2000 m nadmorske visine. Takođe se mogu naći u šikarama, na pašnjacima, čestarima, ritovima, ali i na farmama.