jelen-lopatar

Naziv
Evropski jelen lopatar (Dama dama)

Podneblje
veći deo Evrope

Stanište
šume, čestari, pašnjaci

Opis

Način života: ženke i mladi formiraju krda; mužjaci im se pridruže samo u jesen; najaktivniji su u sumrak i pred zoru. Ishrana: trava, lišće, žitarice, mladice, žir, gljive, kora drveta. Visina: 70–95 centimetara (greben). Težina: 30–80 kilograma. Razmnožavanje: pare se od septembra do novembra; graviditet traje do osam meseci; ženka rađa do dva mlada, koji sisaju 4–7 meseci, a potpuno se osamostale kad navrše prvu godinu. Životni vek: do 25 godina. Postoji veliki broj varijacija u boji krzna.