jak beo zoo

Naziv
Jak (Bos grunniens)

Podneblje
Tibet, Himalaji

Stanište
visoravni, surovi planinski predeli

Životni vek
oko 20 godina

Opis

Ženke sa mladima formiraju krda koja broje do 200 životinja. Odrasli mužjaci im se pridružuju u vreme parenja. Ostatak godine mužjaci provode u grupama sastavljenim od desetak članova ili usamljenički. Borave na nadmorskim visinama do 6000 metara. Postaju sposobni za razmnožavanje kad navrše šest godina. Graviditet traje 258 dana. Ženka u junu rađa jedno mlado, koje sisa dok ne navrši prvu godinu. Mlade ženke ostaju u krdu, a mužjaci ga napuštaju posle tri godine. Dužina rogova ženke jaka može da dosegne pola metra, a mužjaka i čitav metar. Smatra se da je jak prvi put pripitomljen pre oko 2000 godina.