HIMALAJSKI MONAL beo zoo vrt

Naziv
Himalajski monal (Lophophorus impejanus)

Porodica
Phasianidae

Podneblje
južna strana Himalaja

Stanište
šume, predeli sa niskom vegetacijom, planinske visoravni

CITES
Appendix I

Opis

Stanarice. Borave na nadmorskim visinama od 2000 – 4500 metara. Zimi se spuštaju u niže predele, gde se okupljaju u grupice od po nekoliko članova, a leti se raštrkaju. Aktivni su ujutru i uveče. Gnezde se na tlu, od kraja aprila do početka jula. Ženka polaže 4-8 jaja, na kojima leži do 28 dana. Mužjaci fazana su najčešće jarkih boja, dok su ženke uglavnom neupadljivog kolorita. Životni vek: oko 15 godina.