Geneta

Naziv
Geneta (Genetta genetta)

Porodica
Viverridae

Podneblje
južna, zapadna i istočna Afrika, zapadna Evropa

Stanište
šume, žbunje

Opis

Način života: noćna životinja, dobro se penje po drveću. Ishrana: voće, bobice, zrnevlje, sitni glodari i insekti. Dužina: do 55 centimetara, uz skoro isto toliko dugačak rep. Težina: do 2,5 kg. Razmnožavanje: ženka rađa 2 do 3 mladunćeta, nakon 70 dana trudnoće. Životni vek: desetak godina.