gak-beo-zoo

Naziv
Gak (Nycticorax nycticorax)

Podneblje
jug i zapad Evrope

Stanište
obale reka i jezera, bare i močvare

Opis

Način života: gnezda prave na drveću i u žbunju ; zimu provodi u Africi, južno od Sahare; lovi uglavnom u sumrak i pred svitanje. Ishrana: riba, vodozemci, jaja i mladunci drugih ptica, insekti. Dužina: do 70 centimetara. Težina: do 0,8 kg. Razmnožavanje: ženka polaže 3 – 5 jaja; inkubacija traje do 25 dana. Životni vek: do 20 godina. Ova ptica je u stvari mala čaplja, zbijenog tela i kratkih nogu.