ELIOTOV FAZAN beo zoo vrt

Naziv
Eliotov fazan (Syrmaticus ellioti)

Porodica
Phasianidae

Podneblje
jug i jugoistok Kine

Stanište
guste četinarske i listopadne šume u brdovitim predelima

Opis

Način života: gnezda pravi na drveću i u žbunju; mužjak može da bude veoma agresivan kako prema drugim mužjacima svoje vrste tako i prema ženkama koje pari. Ishrana: pupoljci, semenje, sitno voće, insekti. Dužina: do 80 centimetara. Težina: do 1,2 kg. Razmnožavanje: jedan mužjak pari dve do tri ženke; ženka polaže 5 – 8 jaja; inkubacija traje oko 27 dana. Životni vek: oko 15 godina. Eliotov fazan spada u izrazito ugrožene vrste životinja ( CITES – appendix I). Sve veća potreba za drvetom kao ogrevom i građevinskim materijalom dovodi do uništenja šuma i samim time do smanjenja broja ovih ptica.