crnoglava-ovca

Naziv
Crnoglava ovca (Ovis aries domestica)

Podneblje
Afrika

Stanište
polupustinje

Opis

Način života: snažna telesna građa omogućava im da prelaze velika rastojanja u potrazi za hranom; spadaju u masnotrtične rase afričkih ovaca; telo im nije pokriveno vunom, nego dlakom. Ishrana: trava, lišće, izdanci. Visina: do 70 centimetara (greben). Težina: 30–50 kilograma. Razmnožavanje: polno sazrevaju po isteku prve godine života; graviditet traje oko pet meseci; ženka najčešće rađa jedno jagnje. Životni vek: oko 15 godina. Vode poreklo od crnoglavih masnotrtičnih persijskih ovaca, koje su naseljene u Južnoafričkoj Republici 1971. godine.