Berberska-ovca-beo-zoo

Naziv
Berberska ovca (Ammotragus lervia)

Podneblje
severni deo Afrike

Stanište
brdoviti, teško pristupačni predeli, pustinjske planine

Opis

Ovo je jedina afrička divlja ovca koja nije dobijena ukrštanjem različitih vrsta. Predstavlja prirodnu sponu između ovce i koze. Način života: borave na nadmorskim visinama do 3700 metara; aktivne su ujutru i uveče; ženke sa mladima formiraju stada; mužjaci su usamljenici, sem u sezoni parenja; mogu dugo da izdrže bez vode. Ishrana: žbunje, lišće, trava, korenje, lišaj. Visina: 90–100 centimetara (greben). Težina: 50–115 kilograma. Razmnožavanje: pare se najčešće od septembra do novembra; moguća su dva jagnjeta godišnje; graviditet traje oko 160 dana; ženka rađa jedno mlado, koje je odmah sposobno da se kreće po kamenitom terenu. Životni vek: oko 20 godina. Rogovi mužjaka berberske ovce dostižu dužinu od 90 centimetara.