Arkticki-soko-beo-zoo

Naziv
Arktički soko (Falco rusticolus)

Podneblje
arktičke obale i ostrva Severne Amerike, Evrope i Azije

Stanište
tundre, litice, obodi šuma

Opis

Najveća vrsta sokola na svetu. Njihovo perje varira u zavisnosti od lokacije pa se ptice mogu naći u svim nijansama od bele do tamno braon boje. Iako su neki parovi uočeni da se gnezde na drveću većina se gnezdi u arktičkim tundrama ili na visokim liticama. Love u mešovitim staništima. Hrane se pticama i sisarima, na koje se obrušavaju sa velike visine. Ne grade gnezda, nego zauzimaju stara gnezda gavrana. Ženka polaže 2-7 jaja, i uglavnom ona leži na njima. Inkubacija traje 35 dana.