Zebra #157
O životinji
Naziv
Grantova zebra (Equus burschelli granti)
Podneblje
južni deo Afrike
Stanište
stepe, savane, polupustinje, brdoviti predeli
Opis
Naćin života: formiraju velika krda ili grupe koje se sastoje od jednog mužjaka, 6–7 ženki i njihovih mladunaca; tokom sušnih perioda prelaze više stotina kilometara u potrazi za hranom. Ishrana: trava, lišće, pupoljci, voće. Visina: 120–140 centimetara (greben). Težina: 175–350 kilograma. Razmnožavanje: pare se tokom cele godine; graviditet traje oko 11 meseci; ženka rađa jedno mlado; nekoliko minuta nakon rođenja ono ustaje, a već posle 45 minuta može da trći. Životni vek: 20–25 godina. Afrikanci smatraju zebru crnom životinjom sa belim prugama, dok ostatak sveta tvrdi da joj je telo belo a pruge crne. Kao što ne postoje dva ćoveka sa istim otiscima prstiju, tako ne postoje ni dve zebre sa istovetnom kombinacijom šara.
Sledeća životinja
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda