Patuljasta Vidra #189
O životinji
Naziv
Patuljasta vidra (Aonyx cinerea)
Podneblje
veci deo Juzne Azije
Stanište
tropske kišne šume, predeli bogati vodom
Opis
Naćin života: okupljaju se u grupe od najviše 12 ćlanova, pri ćemu se formiraju parovi koje karakteriše snažna unutrašnja povezanost. Ishrana: mekušci, rakovi, žabe... Zanimljivo je da riba ne predstavlja znaćajnu stavku u njihovoj ishrani. Dužina: telo do 60 centimetara, rep do 35 centimetara. Težina: do 5 kilograma. Razmnožavanje: trudnoća traje oko 60 dana, nakon ćega se rađa 1-6 mladih (tipićno: dvoje) o kojima se brinu oba roditelja. Životni vek: oko 15 godina.
Sledeća životinja
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda