Puma #147
O životinji
Naziv
Puma (Felis concolor)
Podneblje
veći deo Amerike
Stanište
ivice šuma, ravnice obrasle travom, obronci planina
Opis
Naćin života: usamljenici; love i danju i noću; tiho se prikradu plenu, šapama ga obore na zemlju i šćepaju zubima za vrat; mogu da skoće do šest metara u daljinu. Ishrana: manji sisari, naroćito jelenska divljać. Dužina: 180–270 centimetara (sa repom). Težina: 70–100 kilograma. Razmnožavanje: graviditet traje tri meseca; ženka rađa 2–4 mlada, koji progledaju posle dve nedelje, sisaju 4–5 nedelja, a uz majku ostaju godinu i po; mladi se rađaju sa pegama, koje nestaju pred kraj prve godine života; ženka ne dozvoljava mužjaku da se približi potomcima, jer postoji opasnost da ih on pojede. Životni vek: oko 18 godina. Za pumu postoje još dva naziva: planinski lav i kuguar.
Sledeća životinja
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda