Tvor #172
O životinji
Naziv
Prugasti tvor (Mephitis mephitis)
Podneblje
veći deo Kanade i SAD
Stanište
bare, moćvare, prerije
Opis
Naćin života: noćne životinje; odrasli mužjak se osamljuje preko leta, a u zimskom periodu udružuje se sa nekoliko ženki. Ishrana: insekti, mali sisari, ptice, jaja, riba, voće, semenje. Dužina: 75–100 centimetara (sa repom). Težina: 2–6 kilograma. Razmnožavanje: pare se u februaru i martu; graviditet traje dva meseca; ženka rađa 4–10 mladih. Životni vek: oko 10 godina. Tvorovi su poznati po neprijatnom mirisu koji ispuštaju iz žlezda pod repom.
Sledeća životinja
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda