Tapiri #58
O životinji
Naziv
Nizijski tapir (Tapirus terrestris)
Podneblje
severna polovina Južne Amerike
Stanište
močvarne nizije, džungle, obale reka, ravnice obrasle žbunjem
Opis
Način života: najaktivniji je noću, kada se pretežno i hrani, dok se preko dana povlači u gustiš i tako skriva od grabljivaca; odličan je plivač i trkač. Ishrana: korenje, lišće i plodovi drvenastih i žbunastih biljki; u Amazoniji, njihovu najveću poslasticu predstavlja sočni plod jedne vrste palme (Aguajales). Dužina: odrasli mužjak doseže dužinu od 2m. Težina: do 250kg. Razmnožavanje: posle trudnoće koja traje nešto više od 12 meseci, ženka rađa jedno mlado, i doji ga tokom prve dve godine njegovog života. Životni vek: do 30 godina. Poznat je i pod sledećim nazivima: južnoamerički tapir; brazilski tapir. Poslednjih nekoliko decenija, zbog nagle urbanizacije koju neminovno prate krčenje šuma i intenzivni lov, broj ovih tapira u divljini je osetno smanjen, tako da danas spada u ugrožene vrste.
Sledeća životinja
 • Pokušano je sa naseljavanjem nepalskog fazana na teritoriji Havaja. Ispostavilo se da je ova ptica veoma invazivna – ne samo da se brzo razmnožava i proširuje svoju teritoriju već doprinosi rasejavanju mnogih biljnih vrsta.
 • Iako su u stanju da nakratko polete, veći deo dana provode na tlu; spavaju u gnezdima koja svijaju na drveću.
 • Crveni kenguri su najveći torbari na svetu.
 • Kada se grupa nalazi na otvorenom prostoru, jedan član uvek drži stražu spreman da piskom upozori na opasnost.
 • Smatra se da su ljudi počeli da ih pripitomljavaju pre više od 3500 godina.
 • Dugo je vladalo mišljenje da su izumrli.
 • Vode poreklo od crnoglavih masnotrtičnih persijskih ovaca, koje su naseljene u Južnoafričkoj Republici 1971. godine.
 • Formiraju stada koja broje 10–30 članova; predvodnici su stariji mužjaci; najaktivniji su u sumrak i noću.
 • Krv ovih životinja sadrži više crvenih krvnih zrnaca od krvi bilo kog drugog sisara.
 • Ženke i mladi formiraju krda; mužjaci im se pridruže samo u jesen.
 • Najaktivniji su u sumrak.
 • Formiraju krda koja se sele s mesta na mesto.
 • Ženke se oglašavaju dubokim kratkim zvucima nalik na bubnjanje, a mužjaci šište i grokću.
 • Ženke sa mladima formiraju krda koja broje do 200 životinja.
 • Naduvavanjem "kese" na vratu pokazuju različita osećanja.
 • Ovo su najveće američke ptice.
 • Objekat za reptile.
 • Mogu da ostanu pod vodom do 20 minuta.
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda