Šumski ris #136
O životinji
Naziv
Šumski ris (Lynx lynx)
Podneblje
planinski delovi Evrope i Azije
Stanište
šume, stenovite zaravni
Opis
Naćin života: usamljenici, aktivni i danju i noću; imaju odlićan njuh; kada love, satima slede žrtvu, ili je ćekaju u zasedi Ishrana: mala jelenska divljać, koze, ovce, zećevi, ptice Dužina: 90–150 centimetara (sa repom) Težina: 18–38 kilograma Razmnožavanje: graviditet traje nešto duže od dva meseca; ženka u maju ili junu rađa 2–4 slepa mlada; progledaju posle dve nedelje, a uz majku ostaju dok ne navrše prvu godinu. Životni vek: 16–18 godina. Ris je najveća evropska maćka. U stanju je da ulovi životinju koja je ćetiri puta krupnija od njega.
Sledeća životinja
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda