Magelanova guska #171
O životinji
Naziv
Magelanova guska (Chloephaga picta)
Podneblje
Folklandska ostrva, centralni deo Argentine
Stanište
oblasti obrasle travom, obalske močvare
Opis
Selice. Žive u velikim jatima. Skupljaju se na mestima na kojima tokom većeg dela godine nalaze dovoljno hrane. U sezoni razmnožavanja formiraju parove i svaki par brani svoju teritoriju. Gnezde se jedanput godišnje, u aprilu ili maju. Ženka polaže 4-6 jaja, na kojima leži do mesec dana. Mužjak za to vreme stražari. Mladi se osamostale dva meseca po izleganju. Životni vek je preko 20 godina.
Sledeća životinja
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda