Parma valabi #46
O životinji
Naziv
Parma valabi (Macropus parma)
Podneblje
istok Australije, Novi Zeland
Stanište
vlažne šume, čestari
Array
Array
Opis
Način života: usamljenici; najaktivniji su tokom noći; vešto se maskiraju u gustoj vegetaciji. Ishrana: trava, lišće. Visina: 45–53 centimetra. Težina: 3,5–6 kilograma. Razmnožavanje: polno sazrevaju u drugoj godini života; pare se od januara do avgusta; graviditet traje oko 30 dana; ženka rađa jedno mlado, koje boravi u torbi dok se potpuno ne razvije. Životni vek: do 12 godina. Dugo je vladalo mišljenje da su izumrli. Međutim, šezdesetih godina prošlog veka, na Novom Zelandu je otkrivena velika kolonija ovih životinja, koju su činili potomci primeraka donesenih krajem XIX veka iz Novog Južnog Velsa. Parma valabiji su potom ponovo razmnoženi i u Australiji.
Sledeća životinja
 • Pokušano je sa naseljavanjem nepalskog fazana na teritoriji Havaja. Ispostavilo se da je ova ptica veoma invazivna – ne samo da se brzo razmnožava i proširuje svoju teritoriju već doprinosi rasejavanju mnogih biljnih vrsta.
 • Iako su u stanju da nakratko polete, veći deo dana provode na tlu; spavaju u gnezdima koja svijaju na drveću.
 • Crveni kenguri su najveći torbari na svetu.
 • Kada se grupa nalazi na otvorenom prostoru, jedan član uvek drži stražu spreman da piskom upozori na opasnost.
 • Smatra se da su ljudi počeli da ih pripitomljavaju pre više od 3500 godina.
 • Vode poreklo od crnoglavih masnotrtičnih persijskih ovaca, koje su naseljene u Južnoafričkoj Republici 1971. godine.
 • Formiraju stada koja broje 10–30 članova; predvodnici su stariji mužjaci; najaktivniji su u sumrak i noću.
 • Krv ovih životinja sadrži više crvenih krvnih zrnaca od krvi bilo kog drugog sisara.
 • Ženke i mladi formiraju krda; mužjaci im se pridruže samo u jesen.
 • Najaktivniji su u sumrak.
 • Formiraju krda koja se sele s mesta na mesto.
 • Ženke se oglašavaju dubokim kratkim zvucima nalik na bubnjanje, a mužjaci šište i grokću.
 • Ženke sa mladima formiraju krda koja broje do 200 životinja.
 • Naduvavanjem "kese" na vratu pokazuju različita osećanja.
 • Ovo su najveće američke ptice.
 • Odličan je plivač i trkač.
 • Objekat za reptile.
 • Mogu da ostanu pod vodom do 20 minuta.
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda