Afrički gavran #3
O životinji
Naziv
Afrički gavran (Corvus albus)
Podneblje
podsaharska Afrika
Stanište
otvorene površine u okolini naselja i gradova
Opis
Afrički gavranovi žive u parovima ili malim grupama, a na lokacijama bogatim hranom mogu se naći i veća jata. Hrane se insektima i drugim malim beskičmenjacima, malim reptilima, sitnim sisarima, mladuncima ptica i jajima, žitaricama, kikirikijem, strvinama, voćem, ali i ostatacima ljudske hrane. Gnezdo obično grade na visokim, izolovanim stablima. Ženka polaže 3-6 jaja. Inkubacija traje 18-19 dana. Oba roditelja hrane mlade, a smatraju se osposobljenim sa oko 45 dana starosti.
Sledeća životinja
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda