Nandu #57
O životinji
Naziv
Nandu (Rhea americana)
Podneblje
Južna Amerika
Stanište
pampasi, travnati predeli blizu reka i močvara
Životni vek
oko 50 godina
CITES
Appendix II
Opis
Stanarice. Tokom sezone parenja žive u jatima koja čine mužjak i pet-šest ženki, a potom se okupljaju u veće grupe. Stariji mužjaci se povlače iz jata I žive usamljenički. Ovo su najveće američke ptice. Od neprijatelja se spasavaju tako što beže ili nalaze pogodan zaklon. Ako su dovoljno veliki, sukobljavaju se sa napadačem pokazujući veliku srčanost. Mužjak priprema gnezdo u koje nekoliko ženki polaže najčešće 12-30 jaja, ali se dešavalo da u gnezdu bude i 60 jaja. Inkubacija traje 38-42 dana. Na jajima leži isključivo mužjak. Po izleganju, on se brine o mladima najmanje šest nedelja. Ove ptice mogu da trče brže od šezdeset kilometara na sat. Nandu je najbliži nojev srodnik.
Sledeća životinja
 • Pokušano je sa naseljavanjem nepalskog fazana na teritoriji Havaja. Ispostavilo se da je ova ptica veoma invazivna – ne samo da se brzo razmnožava i proširuje svoju teritoriju već doprinosi rasejavanju mnogih biljnih vrsta.
 • Iako su u stanju da nakratko polete, veći deo dana provode na tlu; spavaju u gnezdima koja svijaju na drveću.
 • Crveni kenguri su najveći torbari na svetu.
 • Kada se grupa nalazi na otvorenom prostoru, jedan član uvek drži stražu spreman da piskom upozori na opasnost.
 • Smatra se da su ljudi počeli da ih pripitomljavaju pre više od 3500 godina.
 • Dugo je vladalo mišljenje da su izumrli.
 • Vode poreklo od crnoglavih masnotrtičnih persijskih ovaca, koje su naseljene u Južnoafričkoj Republici 1971. godine.
 • Formiraju stada koja broje 10–30 članova; predvodnici su stariji mužjaci; najaktivniji su u sumrak i noću.
 • Krv ovih životinja sadrži više crvenih krvnih zrnaca od krvi bilo kog drugog sisara.
 • Ženke i mladi formiraju krda; mužjaci im se pridruže samo u jesen.
 • Najaktivniji su u sumrak.
 • Formiraju krda koja se sele s mesta na mesto.
 • Ženke se oglašavaju dubokim kratkim zvucima nalik na bubnjanje, a mužjaci šište i grokću.
 • Ženke sa mladima formiraju krda koja broje do 200 životinja.
 • Naduvavanjem "kese" na vratu pokazuju različita osećanja.
 • Odličan je plivač i trkač.
 • Objekat za reptile.
 • Mogu da ostanu pod vodom do 20 minuta.
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda